Land art, Earthworks avagy a művészet természetes szárnyán

2011. május 18. | | KultDivi
3. díj

Képzeljük el, hogy sétálunk egy varázslatos erdőben, kipufogógőz helyett beszívjuk az illatos-friss levegőt, a mindennapi zajos nyüzsgést magunk mögött hagyjuk és egyedül a lépéseink, illetve a természet hangjai visszhangoznak körülöttünk. Egy ilyen kiruccanás alkalmával lépten-nyomon rácsodálkozunk apróbb-nagyobb szépségekre, legyen az egy fűszál végén lehajló vízcsepp, egy érdekes színű kődarab vagy a felettünk összezáródó lombkorona különleges rajzolat. Hiába, a természet nem más, mint a legnagyobb művészek egyike; változatosságát, széles repertoárját és állandó megújulását az ember csak csodálhatja. Vagy éppenséggel felhasználhatja, saját művészi önkifejezésének elősegítésére.

Pontosan ezt teszik az ún. land art művészeti irányzat képviselői: Számukra a természeti környezet, annak létező elemei, esztétikuma, anyagai és formái jelentik a kiindulópontot alkotásaik létrehozásánál. A megmozdulás a 60-as években indult egyfajta radikális művészeti irányzatként Amerikában, ahol jelenleg is több jelentős land art- művész tevékenységét követhetjük nyomon. A monumentálisabb, nagy tereket betöltő alkotásokat earthwork-nek hívják, ennek alapján létezik az earth art elnevezés is. Az irányzat eredetileg nem állt semmiféle kapcsolatban a később fellépő erőteljes ökológiai mozgalommal, a művészetről és nem magáról a tájról szólt – ahogy Michael Heizer, az eredeti amerikai land art egyik jelentős alakja is megfogalmazta. Az amerikai művészek többféle módon is kísérleteztek, például hatalmas sivatagi, sziklás vidéki, már-már építészeti jellegű tájba helyezett alkotásokat hoztak létre, illetve kedvelték a tavas-algás vidékeket is.

Maga a land art kifejezés a földrajzilag, természetileg adott tér átalakítását jelenti egyfajta architektonikus térré, ahol az „építőanyagok” a természetes környezet anyagai: növények, sziklák, talaj, kövek, víz, ágak, virágok, termések, tollak, ásványok és minden egyéb, természetileg adott anyag. Ezt a megnevezést használják az elkészült műalkotásra és manapság már egy tágabb értelemben is, mindenféle természettel és környezettel kapcsolatos alkotásra, s ebben már a környezettudatosság, illetve az emberi teremtés és természeti elemek összhangja is egyre nagyobb szerepet kap. Az amerikai művészek kísérleti jellegű, radikális művészi intenciói alapvetően mások voltak, mint a mai land art esetében: Ma már inkább egyfajta „környezet-művészetről” vagy environmental art –ról beszélhetünk.

Fontos kiemelni azt a tényt, hogy ezek a művek nem állíthatóak ki semmilyen múzeumban, nem mozgathatók és nem hordozhatók, viszont elérhetőek azok számára, akik elzarándokolnak az adott helyszínre. Így a természet előtérbe helyezésén túl az gondolat is hangsúlyos, hogy a művészet nem üzleties, nem megvásárolható, hanem mindenki számára hozzáférhető. Az műalkotások valójában nem mű alkotások, hanem a természet, a környezet szerves részeként jelennek meg. Ma is az az elsődleges gondolat, hogy a land art műveket a szabad ég alatt, például kirándulás alkalmával, az eredeti környezetükben csodáljuk meg, bár már kialakult a fényképfelvételek gyakorlata is. Külföldön néhány helyszínt már előre megadott geocaching-koordináták alapján is felkereshetünk.

Hazánkban kevéssé terjedt el ez a művészeti forma, inkább egyfajta kísérleti jelleg jellemezte mindig is. Először a 60-as évek magyar avantgárdjában találunk példákat, jellemző az ősi, geometrikus minták és szimbólumok, ill. az ironizáló és politikai utalások alkalmazása.
Természetesen ezek a művek nem lehetnek tartósak vagy örökkévalóak, inkább nagyon is dinamikusak, hiszen ki vannak szolgáltatva a környezeti és időjárási viszontagságoknak, melyek idővel jelentősen változtathatják, rongálhatják, illetve meg is semmisíthetik őket. Így dokumentációként csak fotókat őrzünk néhányról.

Land Art házilag

Természetesen mi magunk is próbálkozhatunk land art jellegű művészeti alkotások létrehozásával, gyakorlásként és saját szórakoztatásunkra akár a saját kertünkben is hozzáláthatunk: Kereshetünk például egy érdekes formájú fát, bokrot vagy kirakhatunk kövekből mintákat – a lehetőségek tárháza szinte végtelen, hagyjuk magunkat inspirálni! A képen a szerző egy saját próbálkozása látható, mely egy nyári nemzetközi szeminárium alkotói napján készült. Itt ugyan nem kizárólag természetes anyagok tűnnek fel, hiszen a talajt jelképező kövek festettek, de talán ez is hozzátesz valamit az összhatáshoz. Festéket, kötöző-anyagokat a land art művészek is használnak alkalomadtán, de az elsődleges cél az adott formákból kiinduló alkotás, a természetesség megőrzésével. Jó lenne, ha ez az izgalmas művészeti és önkifejezési forma minél szélesebb körben meghonosodna, hiszen méltó lehetőség a természettel való szimbiózis, valamint a természetben rejlő izgalmas sokszínűség és kreatív erő fontosságának és szépségeinek bemutatására, emellett mély gondolatok és környezeti problémák kifejezésére is.

Burkus Bettina

Most szólj hozzá!

Kövess!